Krizová intervence

Odborná pomoc ve chvíli, kdy se klient ocitl v krizové, akutní situaci a nedokáže ji řešit vlastními silami.

Jde o pomoc akutní - tzn. hledá se co nejbližší termín pro setkání, mnohdy jednorázovou, mimo rámec běžně poskytované podpory a pomoci klientovi či rodině. Cílem je psychická stabilita klienta.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING